Wie zijn wij?

Openbare basisschool De Hasselbraam staat voor persoonlijk, opbrengstbewust en gezond onderwijs. Onze benadering is gebaseerd op de zes pijlers van de Beter Presterende School en de principes van de Kanjertraining. Hierdoor creëren we niet alleen een stimulerende leeromgeving, maar ook een veilige en respectvolle sfeer.

Wat onze school onderscheidt, is het hechte team dat zich inzet voor de ontwikkeling van elke leerling. De ontspannen atmosfeer draagt bij aan een positieve leerervaring, wat zich weerspiegelt in onze uitstekende onderwijsresultaten.

In ons streven naar een vroege educatieve start, hebben we ook Peuteropvang De Kleine Braam geïntegreerd in OBS De Hasselbraam. Hier krijgen kinderen van 2-4 jaar de kans om op een speelse wijze nieuwe vriendjes te maken en zich stap voor stap voor te bereiden op de basisschool. Voor degenen die extra ondersteuning nodig hebben bij hun (taal)ontwikkeling, biedt Kleine Braam het programma Voorschoolse Educatie (VE) aan.

De samenwerking tussen OBS De Hasselbraam en Peuteropvang De Kleine Braam zorgt voor een naadloze overgang van de peuterfase naar de basisschool, waarbij de individuele behoeften van elk kind centraal staan. Zo streven we ernaar om niet alleen kennis, maar ook sociale vaardigheden en zelfvertrouwen te stimuleren, zodat elke leerling optimaal kan groeien en bloeien.