Onderwijs op onze school

Op De Hasselbraam streven we ernaar uw kind voor te bereiden op een succesvolle rol in de maatschappij.

Als Beter Presterende School omarmen we structurele vernieuwing in ons onderwijs, gebaseerd op de zes pijlers van de High Performance School: een cultuur van vernieuwing, focus op leeropbrengsten, welbevinden van leerlingen, hoog presterende leerkrachten, maatschappelijke betrokkenheid en excellent leiderschap. Dit realiseren we door inzet van specialisten op diverse vakgebieden, de implementatie van de Kanjertraining, het bevorderen van computergebruik, het stimuleren van 21ste eeuwse vaardigheden en het organiseren van projecten rondom goede doelen.

Als gecertificeerde Kanjerschool maken we gebruik van de Kanjertraining, een gedragsinterventie erkend door het Nederlands Jeugdinstituut. Hiermee creëren we een vertrouwde en veilige sfeer waarin kinderen sociaal vaardig en weerbaar worden. Deze aanpak leidt niet alleen tot betere concentratie en schoolresultaten, maar ook tot een positieve kijk op zichzelf en anderen. Wekelijkse Kanjerlessen, gestart vanaf de kleuterklas, gebruiken spelletjes, rollenspellen en verhalen gebaseerd op praktijksituaties en symbolische gekleurde petten om sociale keuzes te bespreken.

We waarborgen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling door gecertificeerde Kanjertraining, vragenlijsten over het welbevinden van de kinderen, een antipestprotocol, een vertrouwenspersoon en ondersteuning via het SOVA-programma.

Onze school is niet alleen een plek van academisch leren maar ook van culturele verrijking. Regelmatig trekken we eropuit naar theaters, musea, bossen en bibliotheken. Muziek is een integraal onderdeel van ons schoolleven, met mogelijkheden voor deelname aan musicals ondersteund door vakspecialisten van theater Cool.

Daarnaast zetten we structureel in op de gezondheid en leefstijl van onze leerlingen, met het behalen van het landelijke vignet Gezonde School voor de thema's Voeding, Bewegen en Sport, en Sociaal-emotionele ontwikkeling. We stimuleren gezonde eetgewoonten, verbieden snoep, chips en suikerrijke drankjes en participeren in het Europese Schoolfruitprogramma. Onze kinderen genieten van anderhalf uur gymles per week, gegeven door een gediplomeerde leerkracht, en nemen deel aan diverse sportevenementen.

Op De Hasselbraam werken we vanuit vijf kernwaarden.

Een persoonlijke school

Een opbrengstbewuste school

Een vertrouwde school

Samen op school

Een gezonde school