Ouderraad

De Ouderraad (OR) speelt een essentiële rol in het verrijken van de schoolervaring voor onze leerlingen. De georganiseerde activiteiten, buiten het reguliere onderwijspakket, worden met enthousiasme door de OR, in samenwerking met het schoolteam, gepland en uitgevoerd. Tot deze activiteiten behoren onder andere Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, schoolreisjes, het schoolkamp voor groep 8, bezoeken van de schoolfotograaf en het afscheidsfeest voor groep 8.

Om deze activiteiten mogelijk te maken, vragen wij ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. De OR stelt het bedrag voor deze bijdrage vast, en neemt de verantwoordelijkheid voor het innen en beheren ervan op zich.

De OR komt zes tot zeven keer per jaar bijeen voor vergaderingen. Tijdens deze bijeenkomsten doen verschillende werkgroepen verslag van hun activiteiten. Naast het bespreken van mededelingen is er ruimte voor het uitwisselen van informatie tussen de leden en het schoolteam, het voeren van discussies, en natuurlijk ook voor informeel contact.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de OR? Neem gerust contact met ons op. Uw betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd!

Leden:

Rianne van de Velde (voorzitter)
Marike Bongers (penningmeester)
Sanne Gootjes (notulist)
Hajara Outaazza
Bassma Chiro
Lisa Nguyen
Esra Ulutas
Kim de Lugt
Anita Bakker (teamlid)