Leerlingenraad

Welkom bij de Leerlingenraad van onze school, een plek waar de stemmen van de leerlingen gehoord worden en waar actief wordt bijgedragen aan het welzijn van de schoolgemeenschap. De Leerlingenraad bestaat uit twee vertegenwoordigers, één jongen en één meisje, uit elke groep van 5 tot en met 8, samen met de schooldirecteur of diens vertegenwoordiger.

De leerlingenraad heeft zijn eigen voorzitter en secretaris, gekozen uit hun eigen midden. Bij elke vergadering worden notulen opgesteld, die de voorzitter verspreidt in alle groepen van 1 tot en met 8. De leerkrachten bespreken deze notulen vervolgens met hun groep. De onderwerpen die de leerlingenraad bespreekt, worden aangedragen door de leerlingen zelf of door de directeur. Deze onderwerpen moeten een algemeen schoolbelang dienen, en er wordt niet over individuele personen gesproken.

Elke groep ontvangt een schrift waarin zij agendaonderwerpen kunnen noteren. Alle kinderen hebben de mogelijkheid om ideeën of opmerkingen in te brengen. De vertegenwoordiger neemt dit schrift mee naar de leerlingenraadvergadering en de bespreking ervan is terug te vinden in de notulen.

Gemiddeld om de zes weken vindt er een leerlingenraadvergadering plaats, waarin de belangen en ideeën van de leerlingen centraal staan. Op deze manier streven we ernaar een inclusieve en participatieve omgeving te creëren waarin elke leerling een stem heeft.