Medezeggenschapsraad

Een medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zowel ouders als medewekers van de school. De MR heeft als voornaamste doel om de medezeggenschap van ouders en medewerkers te waarborgen bij het nemen van beslissingen binnen de school. De MR komt voort uit de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft specifieke bevoegdheden en taken. Onze vergaderingen, die elke zes weken plaatsvinden, vormen een essentiële schakel in het besluitvormingsproces.

Vergaderingen
In de vergaderingen wordt actief deelgenomen aan het beleid van de school. Soms brengt de MR advies uit, terwijl op andere momenten belangrijke besluiten worden genomen. Een deel van de vergaderingen wordt gehouden zonder de directeur, terwijl het andere deel in samenwerking met de directeur plaatsvindt. Notulen van deze vergaderingen worden zorgvuldig bijgehouden en zijn beschikbaar voor ouders op aanvraag.

Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen? Aarzel niet om contact met de MR op te nemen. Uw input is van groot belang en in onze MR-vergaderingen bespreken wij de zorgen en suggesties. Bovendien bieden wij u de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij een deel van onze vergaderingen, zodat u rechtstreeks betrokken kunt zijn bij de besluitvorming.

Het komende jaar zal de MR zich volop in zetten van het vertegenwoordigen van de belangen van zowel de teamleden als de ouders van De Hasselbraam. 

 

Leden

Ouders:
Lobke Rood
José van den Berg
Lotte Reenalda

Teamleden:
Anja Voorheijen (voorzitter)
Jolanda Pols (penningmeester)
Olivia Bovenkerk